ASAP.PL

tel +48 607 222 331

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000779091 | NIP: 7010916193

Wysokość kapitału zakładowego 10.000,00 zł